Programmarekening 2018

Bedrijfsvoering

Personeel en organisatie

Het afgelopen jaar is verder vorm gegeven aan een lenige, wendbare en vitale organisatie. Zo is de doorontwikkeling van de leidinggevende structuur afgerond. Op deze manier wordt gewerkt aan meer samenhang en samenwerking in en tussen afdelingen. Hierbij is het aantal leidinggevenden functies verminderd en is de gemeentelijke organisatie teruggegaan van 28 naar 19 afdelingen. Hiermee worden de verantwoordelijkheden lager in de organisatie belegd en is er meer ruimte voor eigen initiatief.

ga terug