Programmarekening 2018

Schulden en leningen

Algemeen

De schulden en leningen van de gemeente worden ingedeeld naar:

  • Vaste passiva, schulden met een looptijd langer dan één jaar
  • Vlottende passiva, schulden met een looptijd koter dan één jaar
  • Overlopende vlottende passiva
ga terug