Programmarekening 2018

voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden getroffen voor verplichtingen die in het verleden zijn aangegaan en waarvan de kosten nog niet zijn gemaakt. De voorzieningen zijn ingedeeld in de volgende rubrieken

bedragen x € 1.000

saldo

saldo

omschrijving

 01-01-2018

dotatie

besteding

vrijval

31 12 2018

arbeidskosten gerelateerd

12.318

498

-727

-761

11.327

onderhoud

25.549

10.073

-7.266

-338

28.018

verplichting, risico’s en bijdragen

17.349

9.152

-5.828

20.672

totaal

55.215

19.722

-13.822

-1.099

60.018

ga terug