Programmarekening 2018

Lokale heffingen

Inleiding

Jaarlijks bij de begroting worden de lokale heffingen door uw raad vastgesteld. In deze paragraaf schetsen wij u een beeld van de uitkomsten hiervan. Op de diverse programma’s treft u de beleidsmatige toelichting aan. De financieel beleidsmatige effecten die uit de programmarekening voortkomen, betrekken wij bij de tariefvoorstellen voor 2020.
De gemeentelijke belastingen en heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeenten. Deze vormen ruim 13% van de baten (circa € 884 miljoen) van de gemeente, zoals uit onderstaande grafiek is af te lezen.

ga terug