Programmarekening 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het uitgevoerde beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen in de stad. Het gaat hierbij om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de riolering en het gemeentelijke vastgoed.

ga terug