Programmarekening 2018

Bedrijfsvoering & Vastgoed

Lasten & baten

miljoen

Lasten

€ 91

10,3 %

Baten

€ 17

1,9 %

ga terug