Programmarekening 2018

Bedrijfsvoering & Vastgoed

Lasten & baten

miljoen

Lasten

€ 91

10,0 %

Baten

€ 18

2,0 %

ga terug