Programmarekening 2018

Onderwijs

Lasten & baten

miljoen

Lasten

€ 41

4,6 %

Baten

€ 17

2,0 %

ga terug