Programmarekening 2018

Onderwijs

Lasten & baten

miljoen

Lasten

€ 41

4,5 %

Baten

€ 17

1,9 %

ga terug