Programmarekening 2018

Bestedingsplan groot onderhoud en vervangingen

In het Bestedingsplan groot onderhoud en vervangingen 2018 is de programmering voor groot onderhoud en vervangingen in de openbare ruimte voor 2018 opgenomen. Onderlegger voor het bestedingsplan 2018 is het Meerjarenperspectief Beheer Almere (MPBA). In 2015 heeft de raad – met het vaststellen van de Programmabegroting – ingestemd met de ontwikkeling van dit instrument. Het MPBA is een transparant afwegingskader, waarin naast technische gegevens (inspecties, calculaties, actuele planningen), ook signalen vanuit de stad en bestuurlijke keuzes worden gewaardeerd en geprioriteerd in relatie tot de beschikbare middelen.

Almere Haven / Poort

Almere Buiten / Hout

Almere Stad en Stadscentrum

Stedelijke opgaven

ga terug