Programmarekening 2018

Ruimte, Wonen & Wijken

Lasten & baten

miljoen

Lasten

€ 151

17,1 %

Baten

€ 151

17,0 %

ga terug