Programmarekening 2018

Ruimte, Wonen & Wijken

Lasten & baten

miljoen

Lasten

€ 180

19,7 %

Baten

€ 180

19,7 %

ga terug