Programmarekening 2018

Publiekszaken

Lasten & baten

miljoen

Lasten

€ 9

1,0 %

Baten

€ 5

0,5 %

ga terug