Programmarekening 2018

Participatie, Werk & Inkomen

Lasten & baten

miljoen

Lasten

€ 162

18,3 %

Baten

€ 98

11,1 %

ga terug