Programmarekening 2018

Participatie, Werk & Inkomen

Lasten & baten

miljoen

Lasten

€ 162

17,7 %

Baten

€ 98

10,8 %

ga terug