Programmarekening 2018

Financiën

Lasten & baten

miljoen

Lasten

€ 66

7,5 %

Baten

€ 488

55,2 %

ga terug