Programmarekening 2018

Financiën

Lasten & baten

miljoen

Lasten

€ 66

7,2 %

Baten

€ 488

53,4 %

ga terug