Programmarekening 2018

Immateriële vaste activa

Algemeen

De immateriële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

bedragen x € 1.000

boekwaarde

boekwaarde  

 01-01-2018

investeringen

afschrijvingen

31-12-2018

OBS Het Meesterwerk 

2.635

76

2.559

OBS De Compositie 

2.551

78

2.473

Oranjehuis

1.114

112

1.002

totaal

6.300

0

266

6.034

ga terug