Programmarekening 2018

Primitieve begroting per programma

bedragen x € 1.000

lasten

baten

programma's

primitief

mutaties

eindstand

primitief

mutaties

eindstand

01

Bestuur & Bestuurl.Vernieuwing

7.571

405

7.976

841

10

851

02

Veiligheid

18.648

430

19.078

784

128

912

03

Sport

10.436

1.042

11.478

2.635

1.040

3.675

04

Onderwijs

32.210

12.196

44.406

7.217

11.900

19.117

05

Jeugd & Maatsch.Ondersteuning

158.051

7.983

166.034

5.632

-363

5.269

06

Participatie, Werk & Inkomen

154.599

8.009

162.608

88.399

8.790

97.189

07

Publiekszaken

7.362

868

8.230

3.826

11

3.837

08

Kunst & Cultuur

20.985

274

21.259

1.025

1.025

09

Beheer Openbare Ruimte &Milieu

124.073

6.032

130.105

89.599

3.355

92.954

10

Ruimte, Wonen & Wijken

142.062

23.868

165.930

147.310

20.018

167.328

11

Economische Ontwikkeling

6.971

28

6.999

2.861

17

2.878

12

Bedrijfsvoering & Vastgoed

86.021

1.213

87.234

16.771

157

16.928

13

Financiën

43.388

33.877

77.265

445.477

51.163

496.640

totaal

812.377

96.225

908.602

812.377

96.226

908.603

ga terug