Programmarekening 2018

Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning

Lasten & baten

miljoen

Lasten

€ 171

18,7 %

Baten

€ 6

0,6 %

ga terug