Programmarekening 2018

Fonds Verstedelijking

In deze paragraaf schetsen we de plek van het fonds verstedelijking Almere (FVA) binnen de totale woningbouw opgave van de noordelijke randstad. Daarna wordt een beeld gegeven van de voortgang van de projecten uit 2018 die vanuit het fonds worden betaald. Het gaat hierbij niet alleen op de vraag of het geld is besteed maar ook om de inhoudelijke stand van zaken.

ga terug