Programmarekening 2018

Kunst & Cultuur

Lasten & baten

miljoen

Lasten

€ 21

2,3 %

Baten

€ 1

0,1 %

ga terug