Programmarekening 2018

Jaarresultaat algemene dienst

Het jaarrekeningresultaat over 2018 (voor resultaatbestemming) bedraagt € 1,2 miljoen. Na resultaatbestemming daalt het resultaat naar een tekort van € 0,6 miljoen. In deze paragraaf wordt het resultaat op hoofdlijnen verklaard.

ga terug