Programmarekening 2018

Bestuur & Bestuurlijke vernieuwing

Lasten & baten

miljoen

Lasten

€ 8

0,8 %

Baten

€ 2

0,2 %

ga terug