Programmarekening 2018

Overzicht mutaties investerings- en financieringsstaat

datum

nummer

omschrijving

22-02-2018

RV-06/2018

Optimalisatie Internationaal Onderwijs

22-02-2018

RV-07/2018

Ontwikkelingsplan Kustzone Almere Haven

19-04-2018

RV-19/2018

Geluidsmaatregelen A6 Floriade

31-05-2018

RV-23/2018

Voorjaarsnota 2018-2022

04-10-2018

RV-46/2018

Meerjarig Infrastructuur Programma Almere (MIPA) 2018-2022

11-10-2018

RV-52/2018

Aankoop Bivak 1, Almere Haven

15-11-2018

RV-62/2018

Definitief Ontwikkelingsplan Floriade

13-12-2018

RV-66/2018

Minnelijke regeling jachthaven Haddock

ga terug