Programmarekening 2018

Grondbeleid

In deze paragraaf wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in de gebiedsontwikkeling en daarmee de waardering van de grondposities van de gemeente en de risico’s die daarbij horen. Deze paragraaf grondbeleid kent de volgende opbouw:

  1. Marktsituatie en gebiedsontwikkeling in Almere.
  2. Algeheel beeld grondbedrijf.
  3. Realisatie 2018.
  4. Nieuwe bepaling waarde grondexploitaties (MPGA 2019) en relevante ontwikkelingen.
  5. De effecten op het weerstandsvermogen.
ga terug