Programmarekening 2018

Opvolging aanvaarde moties en amendementen

In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de opvolging die is gegeven is aan de bij de jaarstukken aangenomen moties. De moties die bij de Programmabegroting 2019 als afgerond stonden vermeld zijn uit de lijst weggelaten.

ga terug