Programmarekening 2018

Bestuurlijke inleiding

Uitvoering plannen uit vorige raadsperiode, met eerste accenten coalitieakkoord

Almere is volop in ontwikkeling. Als tweede stad van de internationaal sterke Metropoolregio Amsterdam plukken we de vruchten van het huidig economische tij. De huidige woningbouwproductie, de uitstroom uit de bijstand, de groei van de werkgelegenheid en de belangstelling voor bedrijfskavels laat de potentie van onze jonge stad zien.

Het jaar 2018 was een overgangsjaar. Het omvat de afsluiting van de oude en de start van een nieuwe bestuursperiode. Deze bestuursperiode is gestart net nadat de gemeentelijke inkomsten fors zijn toegenomen. Dit biedt mogelijkheden om extra te investeren. Op basis van het coalitieakkoord ‘Liefde voor Almere’ zijn bij de Programmabegroting 2019 extra investeringen overeengekomen en voor 2018 de eerste accenten gelegd. Het beleid voor het afgelopen jaar is echter nog grotendeels gebaseerd op de plannen uit de vorige raadsperiode.

ga terug