Programmarekening 2018

Beheer, Openbare Ruimte en Milieu

Lasten & baten

miljoen

Lasten

€ 128

14,5 %

Baten

€ 91

10,3 %

ga terug