Programmarekening 2018

Beheer, Openbare Ruimte en Milieu

Lasten & baten

miljoen

Lasten

€ 128

14,0 %

Baten

€ 91

10,0 %

ga terug