Programmarekening 2018

Voorstellen tot resultaatbestemming

Bij de programmarekening leggen wij de voorstellen tot resultaatbestemming aan de gemeenteraad voor. Dit betreffen voorstellen voor werkzaamheden die in 2018 nog niet volledig zijn uitgevoerd en waarvan de incidenteel beschikbaar gestelde middelen gereserveerd moeten blijven om de werkzaamheden af te kunnen ronden in het volgende boekjaar.  In totaal gaat het om een bedrag van € 1.773.000.

Reserveringen die reeds in de jaarrekening zijn verwerkt

ga terug