Programmarekening 2018

Gewaarborgde geldleningen

bedragen x € 1 miljoen

oorspronkelijk

renteperc.

stand lening 

stand lening 

geldnemer

doel van de lening

bedrag

geldlening

31-12-2018

31-12-2017

woningbouw

stichting de Alliantie 

woningbouw

381,0

2,5

381,0

381,0

woningstichting Goede Stede

woningbouw

403,9

2,8

379,9

378,8

Ymere te Amsterdam 

woningbouw

459,8

2,4

317,0

432,0

woonzorg Nederland

woningbouw

20,4

3,3

18,4

18,7

stichting Habion De Bilt

woningbouw

10,5

1,9

10,5

6,8

totaal woningbouw

1.275,6

1.106,8

1.217,2

borgstellingen verbonden partijen

HVC

borgstelling huisvuilcentrale Alkmaar

37,4

36,1

Tomin Groep

borgstelling Wsw

0,0

0,5

totaal borgstellingen verbonden partijen

37,4

36,6

borgstellingen schuldhulpverlening

cliënten

Borgstellingen particulieren

0,9

1,0

cliënten

Borgstelling Bbz Almere 

0,2

0,5

totaal borgstelling schuldhulpverlening

1,1

1,5

borgstellingen onderwijsaccommodaties, (sport)verenigingen en welzijnsinstellingen

stichting De Schoor

krediet rekening-courant

0,1

0,0

0,0

Almeerse Hockey Club

bouw clubhuis en kleedkamers

0,1

4,50

0,1

0,1

Almeerse Hockey Club

bouw clubhuis en kleedkamers

0,1

5,00

0,0

0,0

Almeerse Hockey Club

bouw clubhuis

0,1

7,13

0,0

0,0

AS'80 

renovatie en uitbreiden clubaccommodatie

0,2

5,30

0,1

0,1

ATC Buiten

aanleg 4 tennisbanen

0,1

5,00

0,0

0,0

ATC Buiten

aanleg tennisbanen

0,1

4,10

0,0

0,0

ATC Buiten

extra gemeentegarantie

0,1

5,30

0,0

0,0

BSC Almere '90

realisatie club en kleedruimte

0,2

5,45

0,1

0,1

LTV tennisvereniging

4 frenchcourt vervangen door redcourt

0,1

5,45

0,0

0,0

naturistenvereniging Chamavi

aankoop recreatieterrein

0,1

3,75

0,1

0,1

ROC Flevoland

nieuwbouw/inrichting accommodatie 3e fase

8,2

5,02

4,1

4,4

ROC Flevoland

nieuwbouw/inrichting accommodatie 4e fase

3,2

3,57

1,6

1,7

roeivereniging Pampus

bouw clubaccommodatie

0,0

5,85

0,0

0,0

roeivereniging Pampus

realisatie tweede botenloods

0,0

5,85

0,0

0,0

stichting Scouting Almere

bouw groepshuis voor de landtak

0,1

6,85

0,0

0,0

stichting Scouting De Meridiaan

bouw accommodatie Bosrand

0,1

5,65

0,0

0,0

stichting Scouting Hannie Schaft Groep

bouw accommodatie Hannie Schaftpark

0,1

5,25

0,0

0,0

stichting Sportaccommodaties Flevoland

bouw Turn- en badmintonaccommodatie

1,0

5,89

0,7

0,7

stichting Sportaccommodaties Flevoland

uitbreiding Parkonhal

0,3

6,01

0,2

0,2

tennisvereniging Koriander

banen vervangen door all-weather

0,1

4,00

0,0

0,0

zorggroep Almere

bouw Gezondheidscentrum "De Binder"

0,9

6,23

0,3

0,3

Jeu de Boules Almere

realisatie hal

0,0

5,10

0,0

0,0

Handboogschutterij Almere

bouw indoorhandboogaccommodatie

0,0

4,35

0,0

0,0

Dierenasiel

garantstelling voor een hypotheeklening

1,3

5,49

0,4

0,5

Dierenasiel

garantstelling voor een hypotheeklening

0,3

3,25

0,3

0,0

Alliantie/Corrosia

betalingsachterstanden huurcontracten Corrosia

1,7

2,0

totaal borgstelling onderwijsaccommodaties, (sport)verenigingen en welzijnsinstellingen

16,9

9,9

10,5

totaal gewaarborgde geldleningen

1.155,2

1.265,8

ga terug