Programmarekening 2018

Veiligheid

Lasten & baten

miljoen

Lasten

€ 19

2,1 %

Baten

€ 1

0,1 %

ga terug