Programmarekening 2018

Economische Ontwikkeling

Lasten & baten

miljoen

Lasten

€ 8

0,8 %

Baten

€ 4

0,4 %

ga terug